Menu Close

ຊົມເຊີຍວັນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 30 ມິຖຸນາ ຄົບຮອບ 12 ຢ່າງສຸດໃຈ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2022 ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງວຽງຈັນ ພ້ອມຄະນະສູນ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການໝົດທຸກທ່ານ ໄດ້ຖ່າຍຮູບລວມ ເພື່ອຊົມເຊີຍວັນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 30 ມິຖຸນາ 2022…

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຮູບແບບອອນລາຍໃຫ້ນັກເດີນສຳຫຼວດ ແລະ ນັກກວດກາຂັ້ນແຂວງ ຂອງສຳຫຼວດກຳລັງແຮງງານ ຄັ້ງທີ III ໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2021-2022,ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 01-17 ມີນາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສູນສະຖິຕິແຂວງວຽງຈັນ.

ໃນຕອນເຊົ້້າຂອງວັນທີ 01 ເດືອນມີນາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສູນສະຖິຕິແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມແບບອອນລາຍໃຫ້ນັກເດີນສຳຫຼວດ ແລະ ນັກກວດກາຂັ້ນແຂວງ ຂອງສຳຫຼວດກຳລັງແຮງງານ ຄັ້ງ ທີ III ແລະ…