Menu Close

Category: ຂ່າວໃໝ່

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຮູບແບບອອນລາຍໃຫ້ນັກເດີນສຳຫຼວດ ແລະ ນັກກວດກາຂັ້ນແຂວງ ຂອງສຳຫຼວດກຳລັງແຮງງານ ຄັ້ງທີ III ໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2021-2022,ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 01-17 ມີນາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສູນສະຖິຕິແຂວງວຽງຈັນ.

ໃນຕອນເຊົ້້າຂອງວັນທີ 01 ເດືອນມີນາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສູນສະຖິຕິແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມແບບອອນລາຍໃຫ້ນັກເດີນສຳຫຼວດ ແລະ ນັກກວດກາຂັ້ນແຂວງ ຂອງສຳຫຼວດກຳລັງແຮງງານ ຄັ້ງ ທີ III ແລະ…

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວິທີການບໍລິຫານຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ ອັບໂຫລດຂໍ້ມູນເຂົ້າເຜີຍແຜ່ຜ່ານເວັບໄຊຂອງສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ໃຫ້ສູນສະຖິຕິປະຈຳເມືອງ ວັນທີ 1 ຫາ 2 ມີນາ 2022 ທີ່ເມືອງເຟືອງ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 1 ມີນາ 2022 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເມືອງ ເຟືອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວິທີການບໍລິຫານຂໍ້ມູນສະຖິຕິ…