Menu Close

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວິທີການບໍລິຫານຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ ອັບໂຫລດຂໍ້ມູນເຂົ້າເຜີຍແຜ່ຜ່ານເວັບໄຊຂອງສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ໃຫ້ສູນສະຖິຕິປະຈຳເມືອງ ວັນທີ 1 ຫາ 2 ມີນາ 2022 ທີ່ເມືອງເຟືອງ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 1 ມີນາ 2022 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເມືອງ ເຟືອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວິທີການບໍລິຫານຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ ອັບໂຫລດຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນການເຜີຍແຜ່ຜ່ານເວັບໄຊຂອງສູນສະຖິຕິປະແຂວງ ໃຫ້ສູນສະຖິຕິປະຈຳເມືອງ ໂດຍໃຫ້ກຽດການເປັນປະທ່ານຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ທ່ານ ຫວັນ ພັນມະຫາ ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ແລະ ທ່ານ ຄຳສອນ ວົງຊຽງດາ ກຳມະການພັກເມືອງ ຫົວໜ້າແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເມືອງເຟືອງ ເຊີ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຈຳນວນ 15 ທ່ານ, ຍິງ 5 ທ່ານ ໃນນັ້ນມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາເມືອງ 8 ທ່ານ, ຍິງ 4 ທ່ານແຂວງຈຳນວນ 7 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຈັດຂື້ນເພື່ອປັບປຸງແກ້ໄຂວຽກງານຂອງສູນສະຖິຕິໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ບັນດາພະນັກງານສະຖິຕິປະຈຳເມືອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສ້າງ,   ປັບປຸງແກ້ໄຂ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ, ການສື່ສານ ແລະ ຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນ ຜ່ານລະບົບເຄືອຂ່າຍໃນລະບົບອອບລາຍ-ອອນລາຍ  ແລະ  ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ, ດາວໂຫລດຂໍ້ມູນ ແລະ ອັບໂຫລດຂໍ້ມູນ  ຜ່ານເວັບໄຊຂອງສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ,   ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຜ່ານເວັບໄຊຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ດາວໂຫລດຂໍ້ມູນຕ່າງໆຢ່າງສະດວກ ວ່ອງໄວ ທັນເວລາ.