Menu Close

ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການວິເຄາະ, ການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການວິເຄາະຂໍ້ມູນສະຖິຕິ

I. ສະພາບລວມ

  ໃນ​ເວລາ​ 8:30 ​ໂມງເຊົ້າ, ຂອງ​ວັນ​ທີ 10/09/2020. ທີ່​ໂຮງ​ແຮມ​ວິໄລວົງ, ​ເມືອງ​ວັງ​ວຽງ, ​ແຂວງ​ວຽງຈັນ, ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​​ວຽກງານການວິເຄາະ, ສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ໃຫ້ພະນັກ ງານສະຖິຕິ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໂດຍ ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ເປັນ​ປະທານຂອງ​ ທ່ານ ທອງສະຫວັນ ໄຫຼໄຊຊະນະ ຮອງຫົວໜ້າ​ສູນ​ສະຖິຕິ​ແຂວງ​ວຽງ​ຈັນ ເຊີ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 21 ທ່ານ, ຍີງ: 09 ທ່ານ. ​ໃນ​ນັ້ນປະກອບມີສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ 13 ທ່ານ ຍິງ 5 ທ່ານມາຈາກສູນສະຖິຕິປະຈຳເມືອງ 6 ທ່ານ, ຍິງ 3 ທ່ານ, ມີເມືອງໂພນໂຮງ, ທຸລະຄົມ, ແກ້ວອຸດົມ, ວຽງຄຳ, ວັງວຽງ ແລະ ມາຈາກພາກສ່ວນ ພະແນກການ ແລະ ການລົງທຶນ 1 ທ່ານ,

ກອງ​ປະຊຸມ​ຝຶກ​ອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້​ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 2 ວັນ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 10–11 ກັນຍາ 2020 ແລະ ໄດ້ແບ່ງເປັນ 2 ພາກຄື: ພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການປະຕິບັດຕົວຈິງໃນການຄິດໄລ່ ແລະ ແລກປ່ຽນຖອດຖອນບົດຮຽນເຊີ່ງກັນແລະກັນ

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນຈັດຂື່ນພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຈາກ ໂຄງການ Lao/030 Local Development Program ຂອງ Luxembourg Development Cooperation Agency

II. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ

1 ເພື່ອຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ V  (2016-2020) ຂອງແຂວງວຽງຈັນ.

2 ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕົວຊີ້ບອກທາງດ້ານສະຖິຕິເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ SDGs.

3 ເພື່ອວິເຄາະ, ວິໄຈ, ກໍານົດທິດທາງແຜນການ, ຄາດໝາຍ-ຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ວຽກງານຈຸດສຸມ (ແຜນງານ, ໂຄງການ) ແລະ ການກໍານົດບັນດາມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VI (2021-2025) ຂອງແຂວງວຽງຈັນ.

4 ເພື່ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສະຖິຕິທົ່ວແຂວງ ແລະ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.