ເສດຖະກິດມະຫາພາກ

ທ່າອ່ຽງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ປີ 2018

 • ການ​ພັດ​ທະນາ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ​ຂອງ​ແຂວງວຽງຈັນ​ ເຫັນ​​ໄດ້​ວ່າການ​ຜະລິດ​ສາມາດ​ປະຕິບັດ​ໄດ້ໃນ​ປີ 2018 ອັດຕາ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ GDP ​ແຂວງ​ວຽງຈັນ​ຢູ່​ໃນ​ລະດັບ 8,18%, ( ແຜນວາງໄວ້ 8,3​ % ) ຄາດ​ຄະ​ເນ ​ປີ 2019 ​ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງ GDP ແມ່ນ 8,2 %.
 • ໃນ​​ປີ 2018 ກວມຫຼາຍກວ່າ 38,27% ​ແມ່ນ​ມາ​ຈາກ​ຂະ​ແໜງບໍລິການ ຫຼື ປະກອບ​ສ່ວນ​ 3,1 %, ​ໃນ​ອັດຕາ​ເພີ່ມລວມ ຊື່​ງມີ​ ການຄ້າ: ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ, ​ເງິນເດືອນ, ທ່ອງທ່ຽວ, ຂົນສົ່ງ, ສະຖາບັນບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ, ສຶກສາ, ສາທາ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆ.
 • ຂະ​ແໜງອຸດສາຫະກຳ ປະກອບສ່ວນ 2,9 %,ໃນນັ້ນແມ່ນ ອຸດສາຫຳກຳປຸງແຕ່ງ, ໄຟຟ້າ ແລະ ກໍ່ສ້າງ,  ສ່ວນ​ກະສິກຳ ​ປະກອບສວນ  2,1 %.

ໂຄງປະກອບຂອງເສດຖະກິດ ປີ 2018 ຂອງແຂວງວຽງຈັນ

 • ດ້ານກະສິກຳແມ່ນກວມເອົາ 34% ຂອງ GDP
 • ດ້ານ ອຸດສາຫະກຳ ແມ່ນກວມເອົາ 33 % ຂອງ GDP
 • ດ້ານບໍລິການແມ່ນກວມເອົາ 33 % ຂອງ GDP
      1 ຂະ​ແໜງກະ​ສິກຳ
 • ການ​ຜະລິດ​ດ້ານ​ກະສິກຳ​ແມ່ນ​ຍັງ​ອີງ​ໃສ່​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ເປັນ​ລັກ.
 • ດ້ານການປູກຝັງ​ກວມ​ເອົາ 57,61%, ໃນນັ້ນ; ເຂົ້າກວມເອົາ 23%, ຢາງພາລາ 5,35%, ໝາກເດືອຍ4,99%,  ສາລີ 3,87%, ໝາກໂມ 3,73% ແລະ ມັນຕົ້ນ 2,25% ສຳລັບ ການ​ຜະລິດ​ເຂົ້າປີ 2018 ສາມາດ​ປະຕິບັດ​ໄດ້ 257.703 ​ ​ໂຕນ,ທຽບໃສ່ ປີ 2017 ​ຫຼຸດລົງ 32.592 ໂຕນ ເທົ່າກັບ  11 %.
 • ດ້ານ​ການ​ລ້ຽງສັດ​ກວມ​ເອົາ 33,71%, ງົວ​ ກວມເອົາ 19% ປະຕິບັດ​ໄດ້ 201.847 ​ໂຕ, ຄວາຍ ກວມເອົາ 8% ປະຕິບັດໄດ້ 54.396 ໂຕ, ໝູ ກວມເອົາ 4% ປະຕິບັດໄດ້ 123.251 ​ໂຕ, ສ່ວນ​ສັດ​ປີກ ກວມເອົາ 2% ປະຕິບັດ​ໄດ້ 2.871.147 ​ໂຕ ທຽບໃສ່ປີ 2017 ແມ່ນ ຫຼຸດລົງ 25% ເທົ່າກັບ 963.368 ໂຕ.
 • ດ້ານ​ການ​ປະມົງ​ກວມ​ເອົາ 13%/ປີ  ​
 • ປ່າໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ກວມເອົາ 1 %
      2 ຂະ​ແໜງອຸດສາຫະກຳ
 • ໃນ​ຂະ​ແໜງອຸດສາຫະກຳ​ ປີ 2018  ​ເປັນ​ມູນ​ຄ່າ 2.316 ຕື້​ກີບ​ໃນ​ນີ້:
 • 48% ​ແມ່ນ​ມາ​ຈາກ​ອຸດສາຫະກຳ​ການ​ປຸງ​ແຕ່ງເຊັ່ນ: ປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ກວມເອົາ 36%, ປຸງແຕ່ງ ແຮ່ທາດ ກວມເອົາ 12% , ປຸງແຕ່ງສຳເລັດຮູບ 1%.
 • 31% ​ແມ່ນ​ມາ​ຈາກ​ການ​ກໍ່ສ້າງຄື ການລົງທຶນຂອງລັດ ກວມເອົາ 2% ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນ, ການຄ້າ ແລະ ປະຊາຊົນ ກວມເອົາ 29%
 • 20% ​ແມ່ນ​ມາ​ຈາກ​ອຸດສາຫະກຳ​ໄຟຟ້າ ​ແລະ ນ້ຳປະປາ ໃນນັ້ນ ໄຟ້ຟ້າ 19% ນ້ຳປະປາ 0,3% .
 • 1% ​ແມ່ນ​ມາ​ຈາກ​ບໍ​ແຮ່.
     3 ຂະ​ແໜງບໍລິການ

ດ້ານການບໍລິການສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ເປັນ​ມູນ​ຄ່າ​  2.317 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 32,97% ປະກອບສ່ວນ 3,1 % ໃນນັ້ນ ການຄ້າກວມເອົາ 43%, ສະຖາບັນບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ, ສຶກສາ, ສາທາ, ລາຍຮັບຈາກ ພາສີ-ອາກອນ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ 31%, ເງິນເດືອນ 18% ທ່ອງທ່ຽວ 7,31%, ສະຖາບັນການເງິນ 7%, ການຂົນສົ່ງ 5% ໂທລະຄົມ ແລະ ໄປສະນີ 3% .