ສະຖິຕິການປົກຄອງ

1 ເນື້ອທີ່

          ​ແຂວງ​ວຽງ​ຈັນ​ມີ​ເນື້ອ​ທີ່​ທັງ​ໝົດ 15,927 km2. ​ແລະ​ ປະກອບມີ 11 ເມືອງດັ່ງນີ້ :

 1. ໂພນໂຮງ, ມີເນື້ອທີ່ປະມານ 1,000  km2.
 2. ທຸລະຄົມ, ມີເນື້ອທີ່ປະມານ  658  km2.
 3. ​ແກ້ວ​ອຸດົມ, ມີເນື້ອທີ່ປະມານ  830 km2.
 4. ກາສີ, ມີເນື້ອທີ່ປະມານ 4,000 km2.
 5. ວັງ​ວຽງ, ມີເນື້ອທີ່ປະມານ 2,125 km2.
 6. ​ເມືອງ​ເຟືອງ , ມີເນື້ອທີ່ປະມານ 1,352 km2.
 7. ຊະນະ​ຄາມ, ມີເນື້ອທີ່ປະມານ  2,933 km2.
 8. ​ເມືອງ​ແມດ, ມີເນື້ອທີ່ປະມານ 1,176 km2.
 9. ວຽງ​ຄໍາ, ມີເນື້ອທີ່ປະມານ  168 km2
 10. ຫີນ​ເຫີບ, ມີເນື້ອທີ່ປະມານ  770 km2          
 11. ເມືອງ ໝື່ນ , ມີເນື້ອທີ່ປະມານ  915  km2.
2 ຈຸດ​ພິ​ເສດ, ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພູມ​ສັນຖານ​ແຂວງ​ວຽງ​ຈັນ

ແຂວງວຽງຈັນປະກອບດ້ວຍພູມສັນຖານທີ່ເປັນທົ່ງພຽງແລະພູດອຍ, ​ໃນນັ້ນ ທົ່ງພຽງກວມເອົາ 1/3 ຂອງເນື້ອທີ່ ແລະ ອີກ 2/3ຂອງເນື້ອທີ່​ແມ່ນ​ພູ​ພຽງ​ແລະ​ພູດ​ອຍ. ​ແຂວງ​ວຽງ​ຈັນ​ອຸດົມສົມບູນ,​​ໄປ​ດ້ວຍ​ຊັບພະຍາກອນ​ທໍາມະຊາດ ທີ່​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ອັນ​ມະຫາສານ, ນັບ​ທັງ​ພື້ນ​ດິນ​ແລະ​ໜ້າດິນ, ມີ​ທົ່ງ​ຫຍ້າ, ປ່າ​ໄມ້​ທີ່​ສວຍ​ສົດ​ງົດ​ງາມ, ມີ​ແມ່ນໍ້າຫລາຍ​ສາຍ​ໄຫລ​ຜ່ານ,ມີ​ເສັ້ນທາງ​ສາມາດ​ທຽວ​ໄປມາຫາສູ່​ກັນ​ໄດ້​ຕະຫລອດ​ປີ.ເຊິ່ງໄດ້ກາຍເປັນເງື່ອນໄຂເອື້ອ​ອໍາ​ນວຍໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາທາງດ້ານ​ເສດຖະກິດ ​ແລະ ​ສັງຄົມ​ຂອງແຂວງ.

3 ດ້ານ​ການ​ປົກຄອງ​

ປີ 2018 ແຂວງ​ວຽງຈັນປະກອບມີ 11 ​ເມືອງ​, ​ມີຈໍານວນບ້ານທັງໝົດ 433 ບ້ານ, ໃນນັ້ນເປັນບ້ານຕົວເມືອງ 95 ບ້ານ, ບ້ານຊົນນະບົດ 338 ບ້ານ, ຈໍານວນຄອບຄົວ 87,651ຄອບຄົວ. ຈຳນວນຄົວ​ເຮືອນ​ທັງໝົດ 86,175 ຄົວ​ເຮືອນ, ມີ​ພົນລະ​ເມືອງ​ທັງ​ໝົດ 457,297 ຄົນ,ໃນ​ນັ້ນ : ມີ​ຍິງ 229,826 ຄົນ, ຄວາມ​ໜາ​ແໜ້ນ​ຂອງ​ພົນລະ​ເມືອງ ​ເທົ່າ​ກັບ 29 ຄົນ/ km2

ຜ່ານການສັງລວມພົນລະເມືອງຈາກການລາຍງານບໍລິຫານປົກກະຕິຂອງບັນດາເມືອງໃນທົ່ວແຂວງວຽງຈັນຄື: ສອງຄັ້ງຕໍ່ປີ ແລະ ໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2018 ທົ່ວແຂວງວຽງຈັນມີຈໍານວນບ້ານທັງໜົດ 433 ບ້ານ, ຖ້າທຽບໃສ່ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2017 ເຫັນວ່າຈໍານວນບ້ານຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃນນັ້ນ:ມີບ້ານຕົວເມືອງ 95 ບ້ານ,ກວມເອົາ21,94%,ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໜົດ ແລະ ມີບ້ານຊົນນະບົດ 338 ບ້ານ, ກວມເອົາ 78.06%, ຖ້າທຽບໃສ່ 6 ເດືອນທ້າຍ ປີ 2017 ເຫັນວ່າຈໍານວນບ້ານຕົວເມືອງໄດ້ຫຼຸດລົງ 21 ບ້ານ. ເນື່ອງຈາກວ່າການກໍານົດບ້ານຕົວເມືອງບໍ່ຖືກກັບສະພາບເງືອນໄຂຕົວຈິງຂາດການກວດກາລະອຽດໂດຍສະເພາະແມ່ນຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງບ້ານ ແລະ ອື່ນໆ. ຈໍານວນບ້ານຕົວເມືອງທີ່ມີຫຼາຍກ່ວາໜູ່ແມ່ນຢູ່ໃນຈໍານວນເມືອງທີ່ຢູ່ເທດສະບານຂອງແຂວງເຊັ່ນ: ເມືອງ ໂພນໂຮງ, ເມືອງ ວຽງຄໍາ, ເມືອງ ທຸລະຄົມ.

–  ຈໍານວນຄົວເຮືອນທັງໜົດ 87,651 ຄົວເຮືອນ, ເຊິ່ງຄົວເຮືອນທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດຕົວເມືອງ 28,702 ຄົວເຮືອນ, ກວມເອົາເປີເຊັນ 32.74%, ເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີຄົວເຮືອນອາໄສຢູ່ 58,949 ຄົວເຮືອນ, ກວມເອົາເປີເຊັນ 67.25%.