Menu Close

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການວິເຄາະແລະ ຄາດຄະເນ GDP ຂອງຂະແໜງການຕໍ່ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງວຽງຈັນ ວັນທີ 21-23 ກຸມພາ 2022ທີ່ ເມືອງວັງວຽງ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 21 ກຸມພາ 2022 ທີ່ ໂຮງແຮມ ຄຳປະເສີດ, ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການວິເຄາະ ແລະ ຄາດຄະເນ…

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ປັບປຸງລະບົບໄອທີ ແລະ ເວັບໄຊຂອງສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງວຽງຈັນ ວັນທີ 26-28/01/2022 ທີ່ສູນສະຖິິຕິປະຈຳແຂວງວຽງຈັນ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2022 ທີ່ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ປັບປຸງລະບົບໄອທີ ແລະ ເວັບໄຊຂອງສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄຳຫວັນ ພັນມະຫາ ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງວຽງຈັນ…