Menu Close

Category: ຂ່າວໃໝ່

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວິທີການບໍລິຫານຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ ອັບໂຫລດຂໍ້ມູນເຂົ້າເຜີຍແຜ່ຜ່ານເວັບໄຊຂອງສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ໃຫ້ສູນສະຖິຕິປະຈຳເມືອງ ວັນທີ 1 ຫາ 2 ມີນາ 2022 ທີ່ເມືອງເຟືອງ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 1 ມີນາ 2022 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເມືອງ ເຟືອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວິທີການບໍລິຫານຂໍ້ມູນສະຖິຕິ…

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການວິເຄາະແລະ ຄາດຄະເນ GDP ຂອງຂະແໜງການຕໍ່ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງວຽງຈັນ ວັນທີ 21-23 ກຸມພາ 2022ທີ່ ເມືອງວັງວຽງ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 21 ກຸມພາ 2022 ທີ່ ໂຮງແຮມ ຄຳປະເສີດ, ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການວິເຄາະ ແລະ ຄາດຄະເນ…