Menu Close

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ປັບປຸງລະບົບໄອທີ ແລະ ເວັບໄຊຂອງສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງວຽງຈັນ ວັນທີ 19-21/01/2022 ທີ່ ເມືອງວັງວຽງ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 19 ມັງກອນ 2022 ທີ່ໂຮງແຮມ ຄຳປະເສີດ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ສູນສະຖິຕິປະແຂວງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ປັບປຸງລະບົບໄອທີ ແລະ ເວັບໄຊຂອງສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ…

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບວິທີການບໍລິຫານຂໍ້ມູນ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ກັບບັນດາພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 1 ກັນຍາ 2021 ທີ່ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຂໍ້ມູນ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ກັບບັນດາພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ໂດຍໃຫ້ກຽດການເປັນທານຂອງທ່ານ ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ…