Menu Close

Category: ຂ່າວໃໝ່

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ປັບປຸງລະບົບໄອທີ ແລະ ເວັບໄຊຂອງສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງວຽງຈັນ ວັນທີ 26-28/01/2022 ທີ່ສູນສະຖິິຕິປະຈຳແຂວງວຽງຈັນ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2022 ທີ່ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ປັບປຸງລະບົບໄອທີ ແລະ ເວັບໄຊຂອງສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄຳຫວັນ ພັນມະຫາ ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງວຽງຈັນ…

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ປັບປຸງລະບົບໄອທີ ແລະ ເວັບໄຊຂອງສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງວຽງຈັນ ວັນທີ 19-21/01/2022 ທີ່ ເມືອງວັງວຽງ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 19 ມັງກອນ 2022 ທີ່ໂຮງແຮມ ຄຳປະເສີດ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ສູນສະຖິຕິປະແຂວງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ປັບປຸງລະບົບໄອທີ ແລະ ເວັບໄຊຂອງສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ…