Menu Close

ຝຶກອົບຮົມການເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນໃນການຂຽນບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ລະຫວ່າງວັນທີ 6-7/04/2021

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໄດ້ເປີດຂື້ນ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 6 ເມສາ 2021 ເຊີ່ງໃຫ້ກຽດການເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ຄຳຫວັນ ພັນມະຫາ ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງວຽງຈັນ ພ້ອມມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ແລະ 4…

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຕົວຊີ້ບອກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂັ້ນແຂວງ

ກອງປະຊຸມໄດ້ເປີດຂື້ນ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 18 ກຸມພາ 2021 ເຊີ່ງໃຫ້ກຽດການເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ຄຳຫວັນ ພັນມະຫາ ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງວຽງຈັນ ພ້ອມມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກພາກສ່ວນພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນທະນາຄານສາຂາຕົວແທນແຂວງວຽງຈັນ.…